Vad gör en naprapat?

Det var i USA som naprapatin grundades och det i början av 1900-talet. Till Sverige kom det att introduceras under slutet av 1960-talet. Naprapati har utvecklats från kiropraktiken och kom att bli en egen behandlingsform. 

Den person son grundade denna behandlingform i USA var Oakley Smith. Efter sina studier på The Medical School på universitet i Iowa så började han att  experimentera med olika tekniker. Han kom även att utveckkla flera förklaringsmodeller till bakomliggande orsaker till smärta och sjukdom samt förklaringsmodeller till de behandlingseffekter hans tekniker gav.

Smith utbildade sig före utbildningen i Iowa till kiropraktor eftersom hans intresse för detta väcktes av att bli behandlad av Dr. D.D Palmer, som för övrigt även var grundaren till kiropraktiken. Anledningen att Smith gick på behandling var för att han själv led av smärtor efter att ha drabbats av scharlakansfeber i 4-års åldern. Smith upplevde dock att behandlingen inte fungerade. Istället så kom han att under tiden i Iowa instruera sin bror som även han gick på samma universitet att utföra olika grepp och tekniker på honom. Detta lyckades bra och tack vare dessa tekniker, sin bror och sig själv så blev han botad. Framöver kom Smith att med grunden i kiropraktik att skapa naprapati.

Naprapati

Om man ser till yrket idag, så är det en av de största yrkesgrupperna i Norden inom avancerad manuell medicin. I Sverige utförs det idag runt 1,5 miljoner behandlingar. Sverige är ett av få länder som legitimerar naprapater och i USA är det bara ett fåtal stater som gör det. Naprapat är en skyddad yrkestitel och är en del av svensk hälso- och sjukvård. En naprapat utför alltså det som kallas för naprapati. Ordet i sig kommer från två olika ord, dels tjeckiska ordet napravit som betyder att korrigera och det grekiska ordet pathos som betyder lidande.

Naprapati kan definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen. Det som en naprapat gör är att korrigera orsakerna bakom att man har ont eller har smärta. Det görs genom att man använder sig av sina händer. Det för att undersöka och behandla störningar i rörelseapparaten hos en människa. Alltså skelett, rygg, leder och muskler. 

För att bli naprapat så krävs det att man har gått en fyra års lång utbildning på Naprapathögskolan, samt praktiserat ett år inom bland annat offentlig vård. Detta för att kunna få sin legitimation av Socialstyrelsen. Naprapater lyder under Hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar.

Behandlingar

Det en naprapat gör är att undersöka, diagnostiersera, behandla och rehabilitera smärttillstånd samt nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet. I en behandling så tar man hänsyn till leder, skelett, muskler och övriga mjukdelar. Man har en helhetssyn på kroppen och behandling av den och detta tillsammans med en specifik och hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi samt en kombination av goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin är själva kärnan inom naprapati.

Det främsta verktyget en naprapat har, det är sina egna händer. Med dem kan en naprapat kombinera olika manuella behandlingstekniker. Bland annat kan ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering kombineras med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching.

Naprapater kan även välja att kombinera de manuella behandlingsteknikerna med elektroterapi som TENS och stötvågsbehandling. Det finns även naprapater som lägger till akupunktur.

Vilka besvär kan en naprapat behandla?

En naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. Ibland kan en person uppleva smärta när samspel mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar som de ska.

Behandling kan även ske av nedsatt funktion och smärta i ryggradens alla delar. Naprapaten kan också behandla specifika smärttillstånd eller diagnoser så som musarm, tennisarmbåge, golfarmbåge, spänningshuvudvärk, ischias, muskelbristningar och benhinneinflammation.

Alla kan få hjälp av en naprapat, oavsett kön eller ålder. Det går att få hjälp med nack- och skulderbesvär så väl som spänningshuvudvärk, överbelastningar av leder, migrän, axelbesvär, musarm, ländryggsproblem, ryggskott, ischiasproblem, knäbesvär samt andra saker.

5 May 2021