Vad är healing?

Healing finns i många olika former. Det är en mjuk och kärleksfullt medveten energibehandling. Behandlingen börjar oftast att du i ett samtal får berätta vad det är du behöver ha hjälp med. Sedan under behandlingen så får du sitta upp eller ligga ner. 

Healing, eller energihealing, är ett samlingsnamn för olika tekniker som undersöker och påverkar det mänskliga energifältet (auran). Healing gör man ofta för att kunna uppnå en bättre hälsa och det fysiskt och psykiskt, socialt och andligt.

När det gäller energihealing så finns det ett tankesätt som innebär att du består av din fysiska kropp så väl som att du består av subtila energier. Dessa formar ett energifält som finns både runt din kropp och inne i den. I energifältet finns dina känslor, tankar, grundstrukturen för din fysiska kropp, ditt sociala samspel med andra, samt din andlighet.

Vid en healingbehandling så använder sig din behandlare, en healer, av sitt eget energifält för att påverka ditt energifält mot en bättre funktion och hälsa. 

Det finns idag många olika system för energihealing. Den som de allra flesta känner till är Reiki-healing. Andra varianter är Reconnective® Healing och Brennan Healing Science® 

21 Jan 2021