Akupunkturens historia

Hela aupunkturens historia är kanske lite väl mycket att skriva om, men en del av den tänkte jag idag ta upp.

Allmänt så anses det att akupunktur började att användas i Kina för flera tusen år sedan. Det sägs även att det ska ha funnits slipade stenar och benbitar som instrument innan nålen kom. 

Det finns bronsstatyer från 1400-talet som visar samma akupunkturpunkter som används än idag. I skriften 針灸甲乙經 (Den stora boken om akupunktur och örtbränning) som skrevs under tiden för Mingdynastin (1368–1644) definierades det i skrift och blev så småningom ett standardförfarande inom traditionell kinesisk medicin.

Var akupunktur egentligen har sitt ursprung har docj diskuterats en del. Det finns nämligen målningar i Egyptens pyramider som visar både akupunktur, moxa och koppning och Ötzi, en man som levde för 5000 år sedan i Europa, hade tatuerade punkter som överensstämmer med aktuella behandlingspunkter för hans tillstånd.

Dock är det i Asien och då framförallt i Kina som det brukats och utvecklats under tusentals år. Metoderna har också tagit intryck från andra länder, regioner och utövare varför det finns olika varianter, som t.ex. japansk och koreansk akupunktur.

Om man ser till den traditionella kinesiska akupunkturen så innebär det att man applicerar akupunkturnålar och det i enlighet med traditionell kinesisk medicinsk diagnos. Denna medicin grundar sig på att det finns balans i våra energier, att det finns två krafter som ska balanseras i kroppen för att man ska kunna hålla sig frisk. Det är det som är  YIN (negativ) och YANG (positiv). Akupunkturbehandling avser att återställa balansen i kroppen.

Akupunktur i Europa

Akkupunktur ska man ha börjat med i Europa under den senare delen av  1600-talet. Detta efter att  högst ansvarige läkaren i det holländska Ostindiska Kompaniet mött japanska och kinesiska akupunktörer. Efter det så uppmuntrade han kollegor till sig att de skulle testa på detta område och han publicerade även den första beskrivningen av akupunktur för europeiska läsare. Dessutom var det denna läkare som ska ha myntat begreppet  "akupunktur" från latinets acus (nål) och punctum, (punktera) i sitt arbete ”De Acupunctura” som publicerades 1683.

Västerländsk akupunktur skiljer sig från den kinesiska då den inte använder sig av de traditionella kinesiska bedömningsmetoderna eller paradigmerna. Västerländsk akupunktur använder sig av klassiska akupunkturpunkter men kopplat till västerländsk vetenskap, med speciell hänsyn taget till neurofysiologi och anatomi.

Världshälsoorganisationen (WHO) gjorde många undersökningar om akupunktur och efter det så beslöt de 1979 att  kategorisera akupunktur som ett kliniskt ingrepp, vilket betyder att tillgänglig evidens visar att det bör anses vara en giltig medicinsk behandlingsmetod. Akupunktur godkändes av Socialstyrelsen som behandlingsmetod år 1984.

Akupunkturnålens historia

Bland de äldsta medicinska instrument som har hittats vid flera arkeologiska undersökningar är just nålar.

Om man ser till fyndet av det 5000 år gamla liket av Ismannen Ötzi, så fanns det på dennes kropp 15 grupper med tatueringar. Ett flertal av dessa satt på de punkter där man brukar sätta akupunkturnålar vid behandling av smärta i magen och ländryggen. I några av tatueringarna hittade man aska. Även andra mumifierade lik har hittats som även de haft olika tatueringar. En del tatueringar har varit statusmarkeringar medan andra, enligt var de har placerats, innebär att de använts vid införande av mediciner.

Om man kikar på de verktyg som används för akupunktur, tatuering, åderlåtning, piercing, och för tömning av abscesser  så påminner de om varandra en hel del. Kanske det beror på att de har ett och samma ursprung. Man tror att det under yngre stenålder var så att man använde sig av stenredskap och nålar främst tillverkade av djurben för akupuntktur. men det fanns även nålar tillverkade av bambu. Senare tillverkades nålarna av metall (koppar, brons, guld, silver och järn).

Antika akupunkturnålar är tjockare än vad dagens nålar är, vilka tillverkas av rostfritt stål i olika längd och tjocklek.

I det gamla Kina så hade man alltid nio olika typer av akupunkturnålar. Detta berodde troligen på att siffan nio i Kina är ett magiskt lyckotal.

15 Feb 2021